เกี่ยวกับเราttwatersystems

เกี่ยวกับเราttwatersystemsหนึ่งในเวบไชค์ในเครือบริษัทที ที.วอเตอร์เทค จำกัด

                                                  ก่อตั้งขึ้นด้วยการรวบรวมสมาชิกที่มีประสบการณ์เรื่องระบบน้ำทุกประเภท  ความชำนาญด้านเทคนิค  ความพร้อมในการให้บริการหลังงานขาย   การดูแลเอาใจใส่กับงาน  และมุ่งมั่นพัฒนางานระบบเครืองกรองน้ำ  เพื่อสอดคล้องให้ตรงเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้คือการบริการลูกค้า  และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการในปัจจุบันสินค้า  และการบริการหลังการขายถือเป็นองค์ประกอบหลัก  ซึ่งต้องควบคู่และดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับงานขายจึงจะสมบูรณ์  และจะตรงเป้าประสงค์ที่หลาย ๆ บริษัทตั้งไว้  แต่เป้าประสงค์ที่กล่าวอ้างถึงนี้หากผิดพลาดสิ่งหนึ่งประการใดล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ไม่ได้ในภายหลัง  อาทิ  ระบบน้ำที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  ระบบเครื่องที่ใช้เคมีเข้ามาใช้ในการผลิต  ระบบน้ำที่เน้นในเรื่องคุณภาพน้ำ  การดูแลรักษาตัวเครื่องให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา  การใช้งานและอุปกรณ์ที่ตรงประเภทต่อระบบนั้น ๆ จึงจะสมดุลและใช้งานได้ในสภาพปก ทั้งนี้  บริษัท ที. วอเตอร์แทค จำกัด พร้อมแล้วกับการให้บริการลูกค้าทุกท่านที่ประสงค์ใช้งาน  เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ  สารกรองน้ำ  ไส้กรองน้ำ  อุปกรณ์ที่ใช้กับน้ำ  เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ  และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตน้ำทุกประเภท  และพร้อมสำหรับคำต่อรอง แนะนำ  คำติชม  เพื่อพัฒนางานระบบน้ำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  และนอกเหนือไปกว่านั้น  ต้องขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจในบริษัทฯมาโดยตลอดในการเรียกใช้เข้าทำงานระบบเครื่องกรองน้ำ เราขายงานเปรียบเสมือนเราเป็นผู้ใช้เอง

 

เกี่ยวกับเราttwatersystems
เกี่ยวกับเราttwatersystems

    กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีที วอเตอร์เทค จำกัด

                                 วันนี้ผมพร้อมที่จะดูแล ลูกค้าทุกคน ติดปัญหา อยากขอคำปรึกษา   อยากลงทุน ทำธุรกิจน้ำดื่ม อย่าลืมโทรหาผมนะ ครับ

                                                                                    ด้วยจิตคาราวะ

เธียร์วิชญ์  วิเศษสังข์

            ผู้ก่อตั้ง และสร้างเวบไชค์ในเครือ ttwatertechs

การศึกษา

  • M.B.A. for Modern Managers (MMM.)โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่  ม.รามคำแหง
  • MBA Industrial management บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ม.รามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

  • บริษัท ไทยเบพเวอร์เรจ จำกัดมหาชน
  • บริษัทซานมิเกลมาร์เก็ตติ๊ง(ประเทศไทย)
  • บริษัทเนบจูนอาหารและเครื่องดื่ม
  • วิทยากรรับเชิญและบรรยายพิเศษ

ขอขอบคุณพิเศษ

  • คุณพ่อชิต แม่สำราญ  วิเศษสังข์

M.B.A. fMMBA Industrial management BA MBA Industrial ManagementIndustrial Managementor ModM.B.A. for Modern Managers
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจern Managers
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ