เครื่องล้างถังภายนอก2หัว

เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว สำหรับล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร