เครื่องล้างถังภายนอก1หัว

เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว สำหรับล้างถังขนาด18.9 ลิตรหรือ 20ลิตร