เครื่องบรรจุน้ำถัง20ลิตร

เครื่องบรรจุน้ำดื่ม 20 ลิตร สำหรับบรรจุน้้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตรถังขุ่นหรือถังไส