ถังกรองสแตนเลส16นิ้วหนา2มม

ถังกรองสแตนเลส16นิ้วหนา2มมผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัททีทีวอเตอร์เทคจำกัด84 ถนนไทยรามัญ แขวงคลองสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเพมหานครโทรศัพท์088941782646