ถังกรองสแตนเลส14นิ้ว

ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัททีทีวอเตอร์เทคจำกัด84 ถนนไทยรามัญ แขวงคลองสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเพมหานครโทรศัพท์ 088-941-7826