ถังกรองสแตนเลส12นิ้ว

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย  ttwatertechs.com

บริษัททีทีวอเตอร์เทคจำกัด84 ถนนไทยรามัญ แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเพมหานคร 12150 โทรศัพท์ 02-009-1978 088-941-7826