ถังกรองสแตนเลส12นิ้วหนา3มม

ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัททีทีวอเตอร์เทคจำกัด84 ถนนไทยรามัญ แขวงคลองสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเพมหานครโทรศัพท์ 088-941-7826