Showing 1–12 of 32 results

ถังกรองสแตนเลสสำหรับกรองน้ำประปาหรือน้ำบาดาล มีตั้งแต่ขนาด 10 นิ้วขึ้นไป จนถึงขนาดใหญ่รับสั่งทำตามแบบของถัง

คุณสมบัติของถังกรองน้ำสแตนลส

คุณสมบัติเครื่องกรองน้ำสแตนเลส. ช่วยกรองสิ่งสกปรก และความขุ่นของน้ำ ด้วยสารกรองที่นำมาเลือกใช้ เช่น สิ่งสกปรก หินปูน สนิมเหล็กเป็นต้น.

 

ถังกรองสแตนเลส

ถังกรองสแตนเลส10นิ้ว

฿999.00

ถังกรองสแตนเลส

ถังกรองสแตนเลส12นิ้ว

฿999.00
฿8,700.00

ถังกรองสแตนเลส

ถังกรองสแตนเลส14นิ้ว

฿9,400.00
฿9,400.00

ถังกรองสแตนเลส

ถังกรองสแตนเลส16นิ้ว

฿7,300.00
฿10,800.00

ถังกรองสแตนเลส

ถังกรองสแตนเลส18นิ้ว

฿15,500.00

ถังกรองสแตนเลส

ถังกรองสแตนเลส20นิ้ว

฿9,999.00
฿16,800.00